KWALITEIT | KidsArt

Cooking is social

Wij bieden kwaliteit

Wij vinden het belangrijk dat we voldoen aan de eisen van kwaliteit en continuïteit en dat we, mits redelijk en uitvoerbaar, tegemoet komen aan de wensen van de ouders. KidsArt streeft er naar een opvoedingssituatie te bieden die aansluitend en aanvullend is op de opvoedingssituatie thuis.

In de BSO ontmoeten kinderen andere kinderen in groepsverband. Het is een plaats waar de kinderen leren omgaan met andere kinderen, door onder meer samen creatief bezig te zijn, te spelen en te eten. Door creatief en sportief bezig te zijn met andere kinderen, leren kinderen de uitwerking van hun gedrag op andere kennen. Mede hierdoor krijgen kinderen inzicht in hun eigen gevoelens en leren ze een scala aan reactie mogelijkheden. Tevens leren kinderen al vroeg de betekenis van delen, helpen, rekening houden met de ander, omgaan met conflicten en opkomen voor jezelf.

Kidsart visie

KidsArt is een buitenschoolse opvang en uniek in zijn soort.


Wij streven ernaar bij al onze activiteiten verantwoorde kinderopvang te bieden.
Het welzijn en het plezier van het kind staan hierbij centraal. 
We bieden een breed aanbod aan activiteiten zoals kunstzinnige en creatieve activiteiten, muziek, dans en sport & spel activiteiten. Hierdoor zullen de kinderen al jong in aanraking komen met kunst, creativiteit en cultuur.


Bij ons krijgt ieder kind de mogelijkheid en ruimte om zijn/haar eigen talenten op eigen tempo te ontplooien. De situatie in de BSO is er op gericht het kind in een op kinderen afgestemde omgeving en sfeer een prettige middag/dag te laten doorbrengen, zodanig dat het kind zich er veilig en geborgen voelt en er na elke schooldag en in de vakanties met veel plezier naar toe gaat.


Wij hechten veel waarde aan de privacy van de ouders en hun kinderen bij ons op BSO KidsArt.

 

CONTACT OPNEMEN

Neem gerust contact met ons op bij vragen of als u een afspraak wil maken voor een vrijblijvend gesprek.
Wij nemen na ontvangst van uw bericht zo snel mogelijk contact met u op.

BSO Kidsart
Diemerparklaan 65
1087GN AMSTERDAM
06 42487054
info@bsokidsart.nl
LRK: 121031330

Virtuele rondleiding